INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: FUNDACJA EKOENERGETYKI z siedzibą przy ulicy Nowy Kisielin – Rozwojowa 10, 66-002 Zielona Góra.
 2. Pani/a dane osobowe oraz dziecka będą przetwarzane w celach:
  • zapewnienia opieki nad dzieckiem przebywającym w Przyzakładowym Przedszkolu Niepublicznym Ekolucky,
  • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego zgodnego z regulaminem naboru – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO),
  • uzasadnionych interesów Administratora, takich jak obrona przed roszczeniami lub chęć dochodzenia roszczeń – na podstawie Art. 6. ust.1 lit. f RODO,
  • prowadzenia korespondencji, w związku z prowadzoną działalnością Administratora – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • w celu wykonania innych obowiązków ciążących na Administratorze z mocy prawa lub wynikających z uzasadnionych interesów Administratora lub osób trzecich – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz f,
 3. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą być:
  • osoby upoważnione przez Administratora;
  • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów m.in. firmy księgowo-kadrowe, kancelarie prawne, firmy świadczące usługi IT, firmy doradcze;
  • podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie przepisów prawa (m.in. ZUS, Urzędy Skarbowe, Banki).
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego realizowania działań statutowych Przyzakładowego Przedszkola Niepublicznego Ekolucky.
 5. Przysługuje Panu/i prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z wykonaniem umowy, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie bądź  sprzeciw wobec dalszego przetwarzania będzie równoznaczny z nie zawarciem lub rozwiązaniem tej umowy.
 7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pan/i, że przetwarzanie danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.